BEBEKLERDE DİL GELİŞİMİ

Bebeklerde dil gelişimi, düşüncelerin ve duyguların ifade edilmesiyle doğru orantılıdır.Konuşmayı, kendini anlatmayı ve anlamayı başarabilmek şüphesiz bebeğinizin de en çok istediği gelişim dönemlerinden biridir. Fakat bu süreç her bebekte ayrı gelişim gösterecektir. Bebeklerin hepsi, konuşmadan önce babıldama tarzı sesler çıkarır. Elbette ki bebeğiniz duygularını,düşüncelerini, isteklerini ifade etmek için iletişime girmek isteyecektir.

Uzmanlar bebeklerin dil gelişiminde genetik faktörlerle birlikte çevresel şartların da çok etkili olduğunu savunuyorlar. Bu bağlamda, dil gelişimini incelerken bu unsurlara da dikkat etmek gerekiyor. Sağlıklı bir dil gelişimi için ilk üç yıl çok önemli. Bu ilk üç yılda bebeğiniz çok önemli aşamalardan geçiyor. Ayrıca uzmanlar bu dönemi “Konuşma Öncesi Dönem” ve ” Konuşma Dönemi” olarak ikiye ayırıyor.

Bu dönemlere değinecek olursak:

Konuşma Öncesi Dönem

Babıldama, agulama, nesnelere gülerek tepki verme sürecidir. Bebeğinizin birinci ayından, yaşına kadar olan dönemdir. Bebekler bu dönemde ayına göre dil gelişimi gösterecektir. Örneğin, bir bebek üçüncü ayını geçtikten sonra annesinin sesini, diğer seslerden ayırt edip, tepkiler verebilir. Altıncı ayından sonra ise artık seslere tepki vermesiyle birlikte anlamlı bir kaç kelime kurabilir. Bu dönemin belirleyicisi olan dokuz ve on iki aylar ise ses ve sözcük dönemini oluşturur.

Konuşma Dönemi

Artık bu dönemde bebeğiniz yavaş yavaş kendini ifade etme, bazı sözcükleri söyleme, söyleneni anlama dönemine girmiştir. Belirgin olarak bu evreye geçiş için ikinci yaş önemli rol oynamaktadır. Yine uzmanlara göre on sekizinci ayına girmiş bir bebek, elli veya daha fazla kelimeyi algılar.Henüz belirgin kelimeler kuramasa da konuşmaya benzer sesler çıkarır.

On iki ve on sekiz ayları kapsayan tek sözcük dönemini yirmi dördüncü aya kadar devam ettirir ve iki sözcüklü konuşma biçimine geçiş yapar. Bu dönemde çocuk öğrenmeye ve anlamaya açıktır. Bir ifadeyi birden fazla kullanır ve iki kelimelik cümleler kurabilme yeteneğine ulaşır.

Peki on sekizinci ayına gelen bebeğinizin dil gelişimi nasıldır?

  • İki veya üç kelime konuşabilir.
  • Dil gelişim kartlarındaki nesneleri size gösterebilir.
  • Kendisinden istenen nesneleri size getirebilir.
  • Sorduğunuz sorulara cevap niteliğinde geri dönüşler sağlayabilir. Örneğin, gözün nerede sorusuna, parmağı ile cevap verebilme kabiliyetindedir.

Çocuğunuz üç veya daha fazla kelime kullanıp cümle oluşturma becerisini genellikle ikinci yaşından sonra kazanacaktır. Üç yaşına kadar olan süreçte bu kelimelerin sayısı artacak, düzenli cümleler kuracak ve artık tamamen kendini ifade edebilecektir. Bu yaşlarda dili, etkin bir şekilde kullanıp, sözel etkileşim düzeyini arttıracaktır. Çocuklarınızın kelime dağarcığını geliştirmek istiyorsanız bu dönemde onlara bol bol kitap okumanız gerekecek. Çünkü gelişen dil yeteneği, hayal kurma becerisini pekiştirecek, düşünce ve duygularını ifade etmek için onu sabırsızlaştıracaktır. Ayrıca çocuğunuz, yaptığı resmi anlatabilecek, dinlediği müziği tekrar edip, ezberleyebilecektir. Sesinin tonunu ayarlayabilecek, vurgulaması gereken noktalarda çıkışlar yapabilecek konuma gelecektir.

Sonuç olarak, bebeğinizin dil gelişimini destekleyecek görseller ile bu dönemi daha kolay hale getirebilirsiniz. Konuşması için fırsat tanıyıp ona iyi bir dinleyici olduğunuzu gösterebilirsiniz. Yaşına uygun basit anlatımlarla yaklaşmanız, kafasının karışmasına engel olacağından sabırlı olmanızda fayda var. Çünkü dil gelişimi, çocukların psikolojik durum ve rahatsızlıkları ile ilgili durumlar için belirleyici olabiliyor. Tabii ki her bebeğin dil gelişim sürecinin de farklı olduğunu unutmayalım.

 

 

 

 

 

Related Posts

5 thoughts on “BEBEKLERDE DİL GELİŞİMİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.